کلیدواژه‌ها = حقوق شهروندی
جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

حسین آئینه نگینی


حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 85-110

سیدحسین هاشمی؛ سعید سالاری