اهداف و چشم انداز

«معاونت حقوقی ریاست جمهوری» در راستای ارتقاء دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزاران حقوقی دولت از یک‌سو و تلاش برای ترغیب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت در جهت حل معضلات حقوقی و نیازهای عمومی جامعه و انعکاس راهکارهای حقوقی نظری و عملی برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، نشریه علمی «دولت و حقوق» را منتشر می‌نماید.

     نشریه علمی «دولت و حقوق» به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران، دانشگاهیان و جامعه حقوقی در سطح ملّی و بین‌المللی در تمامی حوزه های حقوق با تمرکز بر مسائل روز کشور  در زمینه‌ها و محورهای تخصصی ذیل منتشر می‌شود:

  • ارتقای دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزراران حقوقی دولت؛
  • کمک به دانش‌محور شدن عملکرد سازمان حقوقی دولت؛
  • ایجاد انسجام و هماهنگی در سازمان حقوقی دولت و ترویج وحدت رویه حقوقی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی؛
  • انعکاس مسائل، مشکلات و نیازهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به محافل دانشگاهی برای معطوف کردن توجه استادان و پژوهشگران حقوقی به این مشکلات و مسائل؛
  • انعکاس‌نظرها، تحلیل‌ها و نقدهای علمی جامعه دانشگاهی از تصمیمات و اقدامات سازمان حقوقی دولت با هدف ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی؛
  • تلاش برای تقریب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت از طریق همکاری‌های مشترک در جهت حل معضلات و مشکلات حقوقی دولت؛
  • ارائه راهکارهای حقوقی مناسب به دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع موانع و مشکلات جاری دولت؛
  • استفاده از تجربیات علمی و عملی صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان حقوقی سایر قوا؛
  • سایر موضوعات مرتبط.