درباره نشریه

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای ارتقاء دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزاران حقوقی دولت از یک سو و تلاش برای ترغیب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت در جهت حل معضلات حقوقی و نیازهای عمومی جامعه و انعکاس راهکارهای حقوقی نظری و عملی برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، فصلنامه‌ «دولت و حقوق» را منتشر می‌نماید.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران، دانشگاهیان و جامعه حقوقی در سطح ملّی و بین‌المللی در تمامی حوزه های حقوق با تمرکز بر مسائل روز کشور پایه گذاری شده است.

نشریه دولت و حقوق در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.