حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه‎السلام، تهران، ایران

چکیده

رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن‌ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام‌های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن‌ها پیش‌بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه‌های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می‌کنند تا مؤلفه‌های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن‌ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می‌شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم‌ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت‌بندی می‌شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن‌ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع‌بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می‌خورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The rights and duties of the ruler before the people, taking into account the components of citizenship rights

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Hashemi 1
  • Saeid Salari 2

1 PhD Candidate of Public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 Master of Political Science Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The relationship between the rulers and citizens and the framework of rights and mutual duties between them has been the subject of many theories in political philosophy and the legal theory. Today certain legal rules have been identified as the duties of the ruler for the benefit of the citizens in various legal systems. Also,the duties of the citizens are predicted along with their rights, and considering the evolution of the mentioned theories, different views about the rights of citizens try to present clear and specific components in this field. At the same time, whether they are absolute or limited is an important issue to consider. If we consider citizenship rights as a set of rights and privileges that are granted to individuals in a given political and legal system through the relationship of citizenship, the fact that citizenship rights are bound and conditional to fulfilling duties towards the government is one of the most important issues. In this article, the question will be answered with a descriptive-analytical method, from the point of view of citizenship rights, how is the main scope of the mutual relationship between the ruler and the people formulated. In conclusion, the most important feature of citizenship rights from human rights is the relationship of citizenship, and this makes the general framework of citizenship rights out of application and the fulfillment of these rights is the fulfillment of citizenship duties, especially towards the government and the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship rights
  • citizenship duties
  • public law
  • philosophy of citizenship rights
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11
اردیبهشت 1402
صفحه 85-110
  • تاریخ دریافت: 20 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1402