کلیدواژه‌ها = اجتماعی‌ و فرهنگی‌
نقض حق بر آموزش مردم غزه در نتیجه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 45-60

محمد حسن‌پور؛ حسین آئینه نگینی