نقض حق بر آموزش مردم غزه در نتیجه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

حق بر آموزش ازجمله حقوق اساسی افراد است که نه‌تنها حقی مستقل شمرده می‌شود، بلکه زمینه بهره­مندی افراد از برخی حقوق بنیادین دیگر را نیز فراهم می‌کند یا افراد را در شرایط بهتری برای استفاده از سایر حقوق قرار می‌دهد. با توجه به اهمیت این حق، بسیاری از اسناد بین‌المللی اعم از اسناد عام و خاص (موضوعی و قلمرویی) ضمن شناسایی این حق، دولت‌ها را مکلف کرده‌اند تا امکانات لازم را برای تحقق این حق در خصوص همه افراد جامعه فراهم کنند و موانع پیش‌ روی استفاده افراد از این حق را نیز برطرف سازند. این مقاله به بررسی ابعاد نقض حق یادشده در حملات رژیم صهیونیستی به غزه پرداخته است. بررسی حملات خصمانه این رژیم به فلسطین (غزه) مبین این نکته است که این حملات به‌صراحت، حق بر آموزش مردم غزه را برخلاف همه اسناد بین‌المللی نقض کرده است. نقض این حق در حملات رژیم صهیونیستی واجد ابعاد متعدد و گسترده‌ای اعم از آسیب به آموزش‌گیرندگان، آسیب به دولت و والدین (ارکان پشتیبان حق) و آسیب به ساختارها و مراجع آموزش‌دهنده (مدارس، دانشگاه‌ها، معلمان، اساتید و...) است. نظر به نقض نظام‌مند و گسترده حق مزبور در غزه، نهادهای بین‌المللی باید در این زمینه اقدامات متناسبی را به انجام رسانند. یادآوری می‌شود، نقض حق بر آموزش برخلاف نقض برخی دیگر از حقوق، می‌تواند آینده و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور را به‌جد تحت‌الشعاع قرار دهد و از این منظر نیز شایسته توجه ویژه نهادها و مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Violation of the right to education of the people of Gaza as a result of the hostile actions of the Zionist regime

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hasanpour 1
 • Hossein Ayene Negini 2

1 Faculty member of Imam Hossein University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The right to education is one of the basic rights of people, which is considered not only an independent right, but also provides the basis for people to benefit from some other fundamental rights or puts people in better conditions to use other rights. Due to the importance of this right, many international documents, both general and specific (thematic and territorial) documents, while recognizing this right, have obliged the governments to provide the necessary facilities for the realization of this right for all members of the society and the obstacles facing Eliminate the use of this right by people. This article examines the dimensions of the violation of the mentioned right in the attacks of the Zionist regime on Gaza. Examining the hostile attacks of this regime on Palestine (Gaza) shows that these attacks have clearly violated the right to education of the people of Gaza, contrary to all international documents. Violation of this right in the attacks of the Zionist regime has multiple and extensive dimensions, including damage to students, damage to the government and parents (supporting bodies of the right), and damage to educational structures and authorities (schools, universities, teachers, professors, etc.). Considering the widespread and systematic violation of the aforementioned right in Gaza, international organizations should take appropriate measures in this regard. It is reminded that the violation of the right to education, unlike the violation of some other rights, can seriously overshadow the political, economic, social and cultural future and fate of a country, and from this point of view, it deserves the special attention of competent international institutions and authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • right to education
 • Palestine
 • Gaza
 • Zionist attacks
 • International Covenant on Economic
 • Social and Cultural Rights
اعلامیه جهانی حقوق بشر.
اعلامیه جهانی حقوق کودک.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره).
کنوانسیون حقوق کودک.
منشور آفریقایی حقوق بشر.
میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌.
بلیغ، ناهید؛ داور، زهرا و... زیر نظر نسرین مصفا (1383). کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری آن در حقوق داخلی ایران، تهران: گرایش.
پروین، خیراله (1396). حقوق بشر از نظر تا عمل، تهران: میزان.
حسنی، علیرضا؛ باقری، علی؛ رستگارپور، حسن (1394). حق بر آموزش در اسناد بین‌المللی حقوق بشری، اولین کنفرانس علوم انسانی با رویکرد بومی-‌اسلامی و با تأکید بر پژوهش‌های نوین.
شایگان، فریده، طارم‌سری، مسعود و... زیر نظر جمشید ممتاز (1382). تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، تهران: نشر گرایش.
 قاری سیدفاطمی، سیدمحمد (1382). حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (1388). حقوق بشر در جهان معاصر، قم: آیین احمد (صلی‌الله علیه).
هاشمی، سیدمحمد (1384). حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران: میزان، چاپ 1.
Palumbo-Liu, David (2015).  “To critics of the academic boycott of Israel: What about "academic freedom” for the children of Gaza?", Salon website, Published May 2015.
B2n.ir/e95300.
B2n.ir/b23857.
B2n.ir/b23857.
B2n.ir/a30092.
B2n.ir/x42953.
https://euromedmonitor.org/en/search?keyword=palestin.
https://www.unesco.org/en/articles/qa-un-special-rapporteur-right-education.
https://www.unesco.org/en/articles/qa-un-special-rapporteur-right-education.
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1402
 • تاریخ بازنگری: 03 بهمن 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 بهمن 1402