کلیدواژه‌ها = فلسفه حقوق شهروندی
حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 85-110

سیدحسین هاشمی؛ سعید سالاری