کلیدواژه‌ها = غیرنظامیان
مبانی و جهات قطعی نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 85-100

سید محمدمهدی غمامی