اخبار و اعلانات

«کتابچه چکیده مقالات سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی»

برای دریافت فایل «کتابچه چکیده مقالات سومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی» اینجا کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

«کتابچه چکیده مقالات دومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی»

برای دریافت فایل «کتابچه چکیده مقالات دومین همایش انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی» اینجا کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

کتابچه «مجموعه چکیده‌های مقالات برگزیده اولین همایش حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی»

برای دریافت کتابچه «مجموعه چکیده‌های مقالات برگزیده اولین همایش حقوق شهروندی و انقلاب اسلامی» اینجا کلیک کنید.

مطالعه بیشتر

چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی

معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت دادگستری برکزار می‌کند: چهارمین همایش علمی انقلاب اسلامی و حقوق شهروندی سازوکارهای حقوقی موثر با فساد اداری و اقتصاد  

مطالعه بیشتر