ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی در پرتو جرم‌شناسی فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و مدرس دانشگاه.

2 عضو هیئت علمی و مدیرگروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

قوانین کیفری ایران بر این مسئله تأکید دارد که برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه باید با هرگونه روابط جنسی نامشروع و منافی عفت به شدت مبارزه کرد و برای چنین جرایمی ضمانت‌اجراهای کیفری مقرر کرده است. اما نتیجه‌ای که از این سیاست کیفری سخت‌گیرانه حاصل شده است، افزایش روزافزون این جرایم در جامعه به خصوص بین جوانان است و به نظر می‌رسد چنین جرایمی به فرهنگ یا خرده‌فرهنگ در بین جوانان تبدیل شده است. لذا این قوانین به جدال با فرهنگ و خرده‌فرهنگ نسل جدید برخاسته‌اند که نتیجه آن متروک شدن این قوانین است. بر اساس این، مقاله حاضر درصدد ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال انحرافات و جرایم جنسی و ارائه راهکارهای قانونی برای حل بحران جنسی در ایران با تأکید بر آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی و فقه اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها