معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای ارتقاء دانش حقوقی کارشناسان، مدیران و کارگزاران حقوقی دولت از یک سو و تلاش برای تقریب محافل دانشگاهی و سازمان حقوقی دولت در جهت حل معضلات حقوقی و نیازهای عمومی جامعه و انعکاس راهکارهای حقوقی نظری و عملی برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی، فصلنامه‌ «دولت و حقوق» را منتشر می‌نماید.

این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران، دانشگاهیان و جامعه حقوقی در سطح ملّی و بین‌المللی در تمامی حوزه های حقوق با تمرکز بر مسائل روز کشور پایه گذاری شده است.

نشریه دولت و حقوق در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

کشور محل چاپ: ایران

ناشر معاونت حقوقی ریاست جمهوری

فرمت چاپی و الکترونیکی

وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی

نوبت‌های چاپفصلنامه

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصیحقوق

دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی

نوع  داوریداوری بدون نام

ایمیل مجله info@lri.ir

ایمیل پشتیبان: edareh1398@gmail.com

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-204 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

◙ مدیر مسئول:
دکتر بتول آهنی

◙ سردبیر:
دکتر پژمان محمدی

◙ اعضاء هیئت تحریریه:
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
دکتر پژمان محمدی
دکتر لعیا جنیدی
دکتر امیر حسین رنجبریان
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا
دکتر بیژن عباسی
دکتر حمیدرضا علومی یزدی
دکتر علی اکبر گرجی
دکتر فریدون نهرینی
دکتر مسلم آقایی طوق
دکتر علی اسلامی‌پناه
دکتر امین جعفری
دکتر هما داوودی گرمارودی
دکتر محمد سلطانی
دکتر امیرحسن نیازپور
دکتر مهدی مهدی‌زاده

مدیر نشریه:
دکتر سمیرا سلیمان زاده