دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله‌هایی که در این صفحه آمده‌اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده‌اند؛ و در نهایت توسط سردبیر کنترل و تأیید شده‌اند.
شماره نشر این مقاله‌ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و منتشر خواهند شد.

مقاله پژوهشی

جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

حسین آئینه نگینی


تاملی بر اصل بی طرفی گزارشگران ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

زینب فرهمندزاد


واکاوی اصول دادرسی عادلانه (منصفانه) در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

سید محسن رضوی اصل