مقاله‌هایی که در این صفحه آمده‌اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده‌اند؛ و در نهایت توسط سردبیر کنترل و تأیید شده‌اند.
شماره نشر این مقاله‌ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و منتشر خواهند شد.
آسیب‌شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران پیرامون واگذاری اراضی عمومی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 3-20

محمدهادی توکل‌پور


حقوق و آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی در نظام حقوقی ایران در پرتو قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 21-50

احمد تقی‌زاده؛ حمید فعلی


آسیب شناسی هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین با تأکید بر حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 51-66

مینا اکبری؛ فاطمه افشاری


ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه آن در هرم هنجاری جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 67-84

محمدحسین نادری؛ حمیدرضا گرامی‌پور


حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 85-110

سیدحسین هاشمی؛ سعید سالاری


نظارت سیاسی بر حقوق افراد دارای معلولیت در ایران و ارائه الگوی مطلوب

دوره 4، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 111-134

مسعود حسن‌آبادی


مبانی، جایگاه و آثار قاعده‌ی «حرمت وهن دین» در سپهر حقوق بشر اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

سید محمد میرلوحی


همکاری حقوقی دولت‌ها در مقابله با اقدام‌های تروریستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

پیمان نمامیان؛ علیرضا شکربیگی


جایگاه، ساختار و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در سنجه حقوق بنیادین شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

حسین آئینه نگینی


نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به حق‌های رفاهی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

مصطفی رضایی؛ مرتضی قاسم آبادی


رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

مصطفی امیری؛ غلامرضا مولابیگی


رویکردهای جهانی به ماهیت رمزارزها و نسبت آن با تعیین نهاد تنظیم‌گر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

نرگس موحدی؛ عباسعلی کدخدائی الیادرانی