نویسنده = گرامی پور، حمید رضا
ماهیت حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب و جایگاه آن در هرم هنجاری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

محمد حسین نادری؛ حمید رضا گرامی پور