امکان‌سنجی تصویب منشور حقوق محیط زیستی در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی که در حفاظت محیط زیست کشور وجود دارد، تصویب منشور حقوق محیط زیستی در بدنه حقوق محیط زیست کشور، با آنکه نمی­تواند به تنهایی همه این مشکلات را بر طرف کند، اما به سهم خود می­تواند به لحاظ اجتماعی، سیاسی و حقوقی عامل تشویقی و حمایتی مهمی برای بهبود مدیریت و حفاظت محیط زیست باشد. این مقاله با روش تحلیل حقوقی با هدف طرح بحث در خصوص امکان‌سنجی تصویب یک منشور حقوقی برای مسائل محیط زیستی، درصدد پاسخ به این پرسش است که ضرورت تصویب، محتوا، ارزش­ها، اصول و جایگاه حقوقی منشور حقوق محیط زیستی چیست و سرانجام به این نتیجه می‌رسد که منشور حقوق محیط زیستی ضمن ایجاد زمینه­های فکری اولیه برای توسعه هر بیشتر حقوق محیط زیست، جریان از حق مطالبه در جامعه ایجاد می­کند تا مردم با آگاهی از حقوق خود از دولت انتظارات بیشتری در خصوص حفظ محیط زیست داشته باشند و از سوی دیگر خود دولت نیز با متعهد ساختن خود به تحقق این حق­ها، تلاش­های مجدانه بیشتری باید برای حفظ محیط زیست و تأمین حق مردم بر زیستن در محیط زیست سالم انجام دهد.