ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی در پرتو جرم‌شناسی فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدرس دانشگاه

2 عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

قوانین کیفری ایران بر این مساله تاکید دارند که برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه باید با هرگونه روابط جنسی نامشروع و منافی عفت به شدت مبارزه کرد و برای چنین جرایمی ضمانت اجراهای کیفری مقرر کرده است. اما نتیجه‌ای که از این سیاست کیفری سخت‌گیرانه حاصل شده است، افزایش روزافزون این جرایم در جامعه به خصوص بین جوانان می باشد و به نظر می رسد چنین جرایمی به فرهنگ یا خرده فرهنگ در بین جوانان تبدیل شده است. لذا این قوانین به جدال با فرهنگ و خرده فرهنگ نسل جدید برخاسته‌اند که نتیجه آن متروک شدن این قوانین است. بر این اساس، مقاله حاضر درصدد ارزیابی انتقادی سیاست کیفری ایران در قبال انحرافات و جرایم جنسی و ارائه راهکارهای قانونی برای حل بحران جنسی در ایران با تاکید بر آموزه‌های جرم‌شناسی فرهنگی و فقه اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها