کلیدواژه‌ها = قواعد آمره
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت (مطالعه‌ تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 118-143

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمدحسین عرفان منش