کلیدواژه‌ها = رسیدگی دو درجه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. اعمال اختیار قضایی در جبران کاستی قانون و عادلانه کردن دادرسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 8-25

لعیا جنیدی؛ فریدون نهرینی