کلیدواژه‌ها = مالکیت
تعداد مقالات: 1
1. تحول حقوق مالکیت قنات‌ها به عنوان منبع سنتی تأمین آب در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 26-45

رحیم پیلوار؛ مریم رجبی