نویسنده = لعیا جنیدی
تعداد مقالات: 2
1. تعارض صلاحیت محاکم خارجی در دعاوی مسئولیت مدنی و قراردادی

دوره 2، شماره 1، بهار 1400، صفحه 61-75

لعیا جنیدی؛ زهرا فریور


2. اعمال اختیار قضایی در جبران کاستی قانون و عادلانه کردن دادرسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1399، صفحه 8-25

لعیا جنیدی؛ فریدون نهرینی